Mediacje Wrocław

www.MediacjaWroclaw.pl - Mediacje we Wrocławiu

"To nie konflikty są źródłem nieporozumień między ludźmi, lecz sposoby ich rozwiązywania."

Na czym polega mediacja?

Mediacja to nowoczesne i wysokiej skuteczności postępowanie, w którym strony dążą do wypracowania wspólnie akceptowalnego porozumienia (ugody). Mediacja prowadzona jest przez mediatora, który pomaga w aktywnym dochodzeniu do osiągnięcia porozumienia. Postępowanie to jest realizowane poprzez wspomaganie wzajemnej komunikacji, poznanie oczekiwań i potrzeb stron. Mediacja jak i arbitraż są alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution).


Dlaczego mediacja jest lepsza od postępowań sądowych?

Mediacja jest tańsza, zorientowana na likwidację stresu, trwa krócej i służy wszystkim stronom. Ponadto strony odczuwają większy komfort psychiczny. Decyzje w ważnych życiowych sprawach podejmują strony a nie prawnicy czy sędziowie. W mediacji nie ma wygranych ani przegranych, ponieważ samo podjęcie dialogu już jest procesem rozwiązywania konfliktu. Wszelkie ustalenia winny zostać zaakceptowane przez obie strony. Nawet jeżeli strony nie podpiszą ugody, poświęcony czas nie jest stracony. Sam fakt udziału w mediacji może pozytywnie wpłynąć na rozwiązanie konfliktu później.

Jaka jest mediacja?
- dobrowolna,
- poufna,
- akceptowana przez strony,
- mediator jest bezstronny i neutralny.                                                           
(więcej informacji --> o zasadach mediacji)

Mediacja jest prowadzona przez mediatora, który wspiera wzajemną komunikację. Zadaniem mediatora jest poznanie podłoża konfliktów oraz określenie interesów stron. Mediacja jest zawsze dobrowolna, może zostać w każdej chwili zatrzymana przez strony. Mediacja ma na celu wypracowanie wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Wypracowane porozumienie może zostać spisane w postaci ugody, którą może zatwierdzić sąd (więcej --> o ugodzie).

Cel mediacji: wypracowanie przez strony satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu. Porozumienie takie oznacza, że wszyscy osiągają sukces, ponieważ podpisują ugodę, akceptując jej treść. Ustalenia stron mogą zostać spisane w formie ugody, a porozumienie takie może uzyskać moc prawną w sądzie. Po zaakceptowaniu treści ugody, sąd nadaje ugodzie klauzulę wykonalności.

Już dziś skorzystaj z polubownego sposobu rozwiązywania sporów --> umów się na mediację.
Mediację prowadzę na terenie Wrocławia, istnieje także możliwość realizacji mediacji na terenie powiatu Wrocławskiego.
Zapraszamy do kontaktu również tych, którzy rozważają zasadność mediacji w ich sprawie.


Dagna Dzidowska

Tel. 503 099 412

mail: dagna.dzidowska@gmail.com